Opsporen afwijkende ligging

Een grondroerder weet als geen ander dat de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen niet altijd overeen komt met de klic-tekeningen van het kadaster. Het komt dan zeker ook voor dat de getekende infrastructuur meters verder kan liggen.

In dit geval spreken we over een afwijkende ligging, oftewel de tekening klopt hier niet. Voor de grondroerder komt nu de meldingsplicht, deze moet melden dat de tekening niet klopt. Voor de nutsbedrijven komt de plicht om binnen 1 maand aan te geven waar de kabels of leidingen dan wel liggen.

Hier kan Infrascout helpen, wij zijn experts in het detecteren van ondergrondse kabels en leidingen. Infrascout zal de ondergrond in kaart brengen en aangeven waar de kabels en leidingen daadwerkelijk liggen. Uiteraard is het mogelijk om de ligging met GPS vast te leggen en de verkregen informatie aan de nutsbedrijven aan te leveren.