Opsporen horizontaal gestuurde boringen/zinkers

Lokaliseren boringen in watergang 15Infrascout is expert in het lokaliseren van ondergrondse infra. Wij kunnen de ondergrondse infra nauwkeurig in kaart brengen en exact aangeven waar en hoe diep de kabels en leidingen liggen.

Infrascout kan de horizontaal gestuurde boringen, persingen, zinkers en boogzinkers nauwkeurig lokaliseren om vervolgens de verkregen ligging te verwerken met GPS locaties in revisietekeningen.

Technieken die wij hiervoor gebruiken bestaan uit metingen door middel van radiodetectie, grondradar, aanlansen en het maken van proefsleuven. Per geval wordt gekeken welke techniek het beste aansluit bij de opdracht. In een aantal gevallen gaat de boring onder watergangen door (bijvoorbeeld bij rivieren of kanalen). In deze specifieke situaties zullen we gebruik maken van een vaartuig om de detectie uit voeren en om eventueel de boring aan te prikken of aan te lansen.