Opsporen kabels en leidingen FTTH projecten

Fiber To The Home is de toekomst, de vraag naar deze techniek is groot en de ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Er worden steeds meer glasvezel mantelbuizen aangelegd, uiteindelijk is het de bedoeling om iedere huisaansluiting te voorzien van een glasvezelaansluiting. De aanleg is niet altijd eenvoudig, de tekeningen van het kadaster in de buurt van huisaansluitingen zijn niet altijd correct of compleet, waardoor het bij de aanleg kan voorkomen dat er schade ontstaat aan de ondergrondse kabels en leidingen.

Opsporen kabels en leidingen FTTH projecten 4 (2)

De oplossing

Infrascout kan een totaalscan maken van elke huisaansluiting om exact te kunnen aangeven waar de kabels en leidingen zich in de tuin bevinden. Zo kan er een tracé aangegeven worden waar vrij gewerkt kan worden. Als je op voorhand exact weet waar de water- en gasleiding, riolering, cai-, telefoon- en stroomkabels zich bevinden, ben je in staat om daar veiliger te werken en schades te voorkomen.

Infrascout gebruikt voor de totaalscan een grondradar en radiodetectieapparatuur.
Deze totaalscan is zeker ook interessant voor nutsbedrijven, infrascout brengt namelijk de precieze ligging van ondergrondse infra in kaart. Deze liggingsgegevens kunnen eventueel vastgelegd en aangeleverd worden door middel van nauwkeurige GPS apparatuur.