Opsporen kabels en leidingen

diverse fotos samsung 1115

Nederland ligt vol

Preventie van graafschades is momenteel een actueel item, hetgeen zelfs heeft geresulteerd in wetgeving voor grondroerders t.w. wet Wion (Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten). Jaarlijks zijn er ca. 40.000 graafschadegevallen. Deze schades zorgen per jaar voor 75 miljoen euro aan directe reparatiekosten (gemiddeld per schadegeval ong. 1.850 euro). De vervolgschades zijn in veel gevallen nog veel groter.

Verreweg de meeste schades worden veroorzaakt door graafmachines. In Nederland graven er dagelijks ong. 15.000 graafmachines, waarvan 1 op de 5 machinale graafwerkzaamheden schade veroorzaakt. Ondanks de wetgeving neemt het aantal schades niet af, maar juist toe! Het wordt in de grond steeds “drukker”. Inmiddels ligt er al 1,75 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Bijzonder is dan dat de meeste aannemers het gebruik van detectie apparatuur zoals kabelzoekers maar omslachtig vinden; ze hebben immers tekeningen maar kunnen er vaak niet goed mee overweg. Dit komt door te weinig ervaring en/of motivatie.
Helaas zijn de tekeningen ook niet altijd correct.

Kadaster is verantwoordelijk voor het aanleveren van tekeningen middels een klic-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum).
In de praktijk komt het te vaak voor dat de klic-meldingen helaas incompleet zijn of zelfs niet kloppen.

Waarom Infrascout?

Door middel van high tech detectieapparatuur met hoge betrouwbaarheid is Infrascout in staat de ondergrondse infra in kaart te brengen en de exacte GPS locatie van de gevonden locatie af te geven.
Detectie kan compleet ingetekend aangeleverd worden aan de opdrachtgever.
Tevens is het mogelijk de gedetecteerde ondergrondse infra op te graven en daar foto’s van te maken ter bevestiging (ter bevestiging van wat?).
Tekeningen van het kadaster geven een idee waar iets mogelijk kan liggen. Infrascout brengt “real time” in kaart waar kabels en leidingen werkelijk liggen. Dit omvat ook de kabels en leidingen die niet op kaartmateriaal ingetekend staan. Denk aan oude verlaten kabels en leidingen – de zogenaamde “weesleidingen” – of de infra van defensie (deze komen niet op tekeningen voor).

Extra voordelen voor de opdrachtgever:

  • Betrouwbare informatie uitgevoerd door experts.
  • Gevaarlijke situaties worden gereduceerd (denk aan hoogspanningskabels, hoge druk gasleidingen, chemische leidingen).
  • Door bekend wording van de exacte ligging worden graafschades sterk gereduceerd.
  • Detecties voldoen met het rapport van Infrascout aan de wet Wion.

Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers hun ondergrondse infra nauwkeurig ingemeten willen hebben. Belangrijke redenen hiervoor zijn revisie of voor graafwerkzaamheden. Voorkomen is beter dan genezen. Doordat de ondergrond nauwkeurig in kaart wordt gebracht zal dit de kans op schade aan de ondergrondse infra aanzienlijk verlagen.